chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022

chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022
chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022
chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022

chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022

 

chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022
chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022

 

chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022 – Các chủ đề của đại Dương thế Giới Ngày 2022 là “hồi sinh: cùng một hành động như đại dương” cho thấy sự quan trọng của hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và các tổ chức giúp đỡ để làm sống lại những đại dương, khôi phục lại những suy thoái của biển hệ sinh thái, bảo toàn nguồn lực và môi trường biển với phát triển bền vững. Đưa ra với các chủ đề của đại Dương thế Giới Ngày này năm, Bộ tài Nguyên thiên Nhiên và Môi trường xác định danh chủ đề của biển và Đảo tuần Việt nam 2022 (từ ngày 01 đến 08 Tháng 6) là “bền vững phát triển của biển nền kinh tế liên quan đến việc bảo quản các sinh học và hệ sinh thái biển” dần vượt qua sự tồn tại và hạn chế trong sự phát triển bền vững của biển nền kinh tế của đất nước của chúng tôi.

Theo đánh giá của liên Hiệp Quốc Môi trường chương Trình (chương trình tv), Việt nam là một quốc gia giàu có trong hệ sinh thái, thứ 16 trên thế giới ở mức độ của sự đa dạng của sinh lực. Cùng với các hệ sinh thái trong vùng hoang dã, Thủy và biển môi trường Việt nam hôm nay Phân biệt được 20 loại hệ sinh thái như thủy triều rừng, đước cửa sông, đầm, vịnh, biển, chi ang hô cói giường chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022… Ngoài ra, nước hệ sinh thái xung quanh hòn đảo và hòn đảo ngoài khơi, hầu hết các nước và sâu dưới đáy biển (vùng xung quanh hòn đảo SA Hoàng và Trong SA), đó là đước hô cói giường hệ sinh thái là đặc trưng và quan trọng nhất là bởi vì các chất sinh học, đó là cao nhất giá trị bảo tồn.

Kết quả điều tra cho thấy biển Việt nam, khoảng 11 ngàn loài nơi đã phát hiện ra, trong đó có 6000 loài dưới động vật 2400 loài cá với 130 loài cá có giá trị kinh tế; 653 loài rong biển 657 bùn động vật 537 loài thực vật phù du; 225 loài tôm biển… Ngoài ra, phong cảnh, và bờ biển đảo có một hệ sinh thái tự nhiên với chất sinh học cũng là một nền tảng cho du lịch phát triển nhanh, đặc biệt là sinh thái đã trở thành một dịch vụ phổ biến trong khu bảo tồn.

Thủy hệ sinh thái của Việt nam rất đa dạng và có một vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh những khí hậu và dinh dưỡng trong vùng nước thông qua các sinh-hóa chu kỳ. Cùng lúc đó, các hệ sinh thái được mang thêm giá trị lợi ích đáng kể – kinh tế và xã hội với khoảng 28 triệu người trực tiếp và gián tiếp bị ảnh hưởng trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây biển hệ sinh thái của đất nước của chúng tôi đã được gặp một sắc, sự trì trệ trong về số lượng lẫn chất lượng. Biển hệ sinh thái, bị bóc lột, và sự bền vững dẫn đến suy thoái của đa dạng. Theo báo cáo hiện trạng của các môi trường biển và các đảo quốc gia trong các khoảng thời gian 2016 -2020 của Bộ tài Nguyên thiên Nhiên và Môi trường thông báo rằng vào ngày khoảng 100 loài của vùng biển đã được đăng ký,chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022  chúng ta đang bị đe dọa và hiếm và đặt trong Sách Đỏ của Việt nam và những khu vực mục để yêu cầu các biện pháp để bảo vệ (37 loài cá biển, 6 loài rạn san hô, 5 loài, 4 loài Rồng tôm, 1 độc loài 21 loài ốc, 6 loài hai mảnh vỏ, 3 loài mực). Các kết quả của một nghiên cứu của FAO và một số tổ chức quốc tế khác trong những năm gần đây chỉ ra rằng hầu như 80% của cá ở ven biển và vùng biển của Việt nam đã được khai thác, đó là lên 25% cổ phiếu cá là khai thác quá mức hoặc cạn kiệt; bắt đã giảm đáng kể nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng.

Để làm cho Việt nam trở thành đất nước của hàng hải sức mạnh, sự phát triển bền vững, thịnh vượng và an toàn, chẳng hạn như việc giải quyết các 8 Trung tâm ủy Ban của XII khóa vào sự phát triển của chiến lược và bền vững, nền kinh tế cho đến khi 2030, tầm nhìn cho 2045 (độ phân Giải Số 36-A/Tu ngày 22/10/2018) đề cập, Phòng chống ô Nhiễm xu hướng,chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022  suy thoái môi trường của biển và sự phục hồi của biển hệ sinh thái đã được xác định là một trong số những nhiệm vụ khẩn cấp của thời gian tới. Cần phải quản lý và bảo vệ biển, biển và đảo hệ sinh thái; Tăng khu vực của biển khu vực bảo vệ bờ biển tới ít nhất là 6% của quốc gia tự nhiên khu vực nước; phục hồi của ven biển đước khu vực là tối thiểu bởi 2000.

Để làm cho chiến thắng mục tiêu của độ phân giải 36 / NC-Tu đặt ra, đặc biệt là đối với bảo tồn bền vững, và biển sinh học trong thời gian tới, Việt nam nên tập trung vào việc thực hiện các giải pháp như nối lại xây dựng, hoàn thành các hệ thống của chính sách luật và liên quan đến việc bảo tồn sinh học ở chung, việc bảo quản các biển sinh học, đặc biệt chú trọng đến toàn cầu cơ chế và những khu vực mà các hiệp ước quốc tế và các diễn đàn đang quan tâm chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022 . Bởi 2030, nó đã phát triển thành công một sự bùng nổ trong biển ngành công nghiệp theo thứ tự ưu tiên: đi và dịch vụ thủy; biển kinh tế; Khai thác dầu khí và biển khác khoáng tài nguyên thủy và điệp; ven biển công nghiệp; tái tạo năng lượng và biển mới ngành công nghiệp. Chúng ta có thể thấy, các ngành kinh tế sử dụng quá nhiều nguồn lực và giảm sự ưu tiên cấp được thay thế bằng kinh tế sử dụng tài Nguyên của Ngành du Lịch, và biển…

Để kỷ niệm Ngày đại Dương thế Giới và vùng biển và Đảo tuần, Việt nam trong 2022, Bộ tài Nguyên thiên Nhiên và môi trường dự kiến sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân Phú Yên các kỷ niệm của đại Dương thế Giới Ngày và Đảo tuần Việt nam 2022. Các sự kiện như một phản ứng để lề như nó có ý nghĩa: diễn đàn phát triển của biển nền kinh tế tại Việt nam 2022; cộng đồng triển lãm về chủ đề của Thiên nhiên bảo Tồn sinh học, Đảo, Biển, cây trồng; kết hợp cảnh và bảo vệ bờ biển. Đặc biệt, các diễn đàn phát triển của biển nền kinh tế của Việt nam tổ chức tại bitopia trung Tâm hội Nghị thành phố Tuy Hòa Phú Yên chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022, có sự tham gia cuộc thảo luận về các vấn đề: việc xây dựng của Việt nam, nội lực của biển khoa học và công nghệ phát triển của gió, hài hòa hợp đa ngành phát triển của nông nghiệp bền vững biển và Việt nam… Bộ của các ngành công nghiệp, Tu, các cơ quan địa phương, nghiên cứu các công ty, các doanh nghiệp. Các hoạt động sẽ thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực từ tất cả các cấp, các ngành địa phương của tổ chức, kinh doanh và xã hội; Tạo điều kiện cho tất cả các tổ chức và cá nhân của cộng đồng làm cho đúng và nghĩa vụ để tham gia trong việc bảo vệ môi trường qua một cụ thể và chức năng thực tế.

Các chủ đề của đại Dương thế Giới Ngày 2022 là “hồi sinh: cùng một hành động như đại dương” cho thấy sự quan trọng của hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và các tổ chức giúp đỡ để làm sống lại những đại dương, khôi phục lại những suy thoái của biển hệ sinh thái, bảo toàn nguồn lực và môi trường biển với phát triển bền vững. Đưa ra với các chủ đề của đại Dương thế Giới Ngày này năm, Bộ tài Nguyên thiên Nhiên và Môi trường xác định danh chủ đề của biển và Đảo tuần Việt nam 2022 (từ ngày 01 đến 08 Tháng 6) là “bền vững phát triển của biển nền kinh tế liên quan đến việc bảo quản các sinh học và hệ sinh thái biển” dần vượt qua sự tồn tại và hạn chế trong sự phát triển bền vững của biển nền kinh tế của đất nước của chúng tôi chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022.

Theo đánh giá của liên Hiệp Quốc Môi trường chương Trình (chương trình tv), Việt nam là một quốc gia giàu có trong hệ sinh thái, thứ 16 trên thế giới ở mức độ của sự đa dạng của sinh lực. Cùng với các hệ sinh thái trong vùng hoang dã, Thủy và biển môi trường Việt nam hôm nay Phân biệt được 20 loại hệ sinh thái như thủy triều rừng, đước cửa sông, đầm, vịnh, biển, chi ang hô cói giường… Ngoài ra, nước hệ sinh thái xung quanh hòn đảo và hòn đảo ngoài khơi, hầu hết các nước và sâu dưới đáy biển (vùng xung quanh hòn đảo SA Hoàng và Trong SA), đó là đước hô cói giường hệ sinh thái là đặc trưng và quan trọng nhất là bởi vì các chất sinh học, đó là cao nhất giá trị bảo tồn.

Kết quả điều tra cho thấy biển Việt nam, khoảng 11 ngàn loài nơi đã phát hiện ra, trong đó có 6000 loài dưới động vật 2400 loài cá với 130 loài cá có giá trị kinh tế; 653 loài rong biển 657 bùn động vật 537 loài thực vật phù du; 225 loài tôm biển… Ngoài ra, phong cảnh, và bờ biển đảo có một hệ sinh thái tự nhiên với chất sinh học cũng là một nền tảng cho du lịch phát triển nhanh, đặc biệt là sinh thái đã trở thành một dịch vụ phổ biến trong khu bảo tồn.

Thủy hệ sinh thái của Việt nam rất đa dạng và có một vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh những khí hậu và dinh dưỡng trong vùng nước thông qua các sinh-hóa chu kỳ. Cùng lúc đó, các hệ sinh thái được mang thêm giá trị lợi ích đáng kể – kinh tế và xã hội với khoảng 28 triệu người trực tiếp và gián tiếp bị ảnh hưởng trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây biển hệ sinh thái của đất nước của chúng tôi đã được gặp một sắc, sự trì trệ trong về số lượng lẫn chất lượng. Biển hệ sinh thái, bị bóc lột, và sự bền vững dẫn

đến suy thoái của đa dạng. Theo báo cáo hiện trạng của các môi trường biển và các đảo quốc gia trong các khoảng thời gian 2016 -2020 của Bộ tài Nguyên thiên Nhiên và Môi trường thông báo rằng vào ngày khoảng 100 loài của vùng biển đã được đăng ký, chúng ta đang bị đe dọa và hiếm và đặt trong Sách Đỏ của Việt nam và những khu vực mục để yêu cầu các biện pháp để bảo vệ (37 loài cá biển, 6 loài rạn san hô, 5 loài, 4 loài Rồng tôm, 1 độc loài 21 loài ốc, 6 loài hai mảnh vỏ, 3 loài mực). Các kết quả của một nghiên cứu của FAO và một số tổ chức quốc tế khác trong những năm gần đây chỉ ra rằng hầu như 80% của cá ở ven biển và vùng biển của Việt nam đã được khai thác, đó là lên 25% cổ phiếu cá là khai thác quá mức hoặc cạn kiệt; bắt đã giảm đáng kể nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022.

Để làm cho Việt nam trở thành đất nước của hàng hải sức mạnh, sự phát triển bền vững, thịnh vượng và an toàn, chẳng hạn như việc giải quyết các 8 Trung tâm ủy Ban của XII khóa vào sự phát triển của chiến lược và bền vững, nền kinh tế cho đến khi 2030, tầm nhìn cho 2045 (độ phân Giải Số 36-A/Tu ngày 22/10/2018) đề cập, Phòng chống ô Nhiễm xu hướng, suy thoái môi trường của biển và sự phục hồi của biển hệ sinh thái đã được xác định là một trong số những nhiệm vụ khẩn cấp của thời gian tới. Cần phải quản lý và bảo vệ biển, biển và đảo hệ sinh thái; Tăng khu vực của biển khu vực bảo vệ bờ biển tới ít nhất là 6% của quốc gia tự nhiên khu vực nước; phục hồi của ven biển đước khu vực là tối thiểu bởi 2000.

Để làm cho chiến thắng mục tiêu của độ phân giải 36 / NC-Tu đặt ra, đặc biệt là đối với bảo tồn bền vững, và biển sinh học trong thời gian tới, Việt nam nên tập trung vào việc thực hiện các giải pháp như nối lại xây dựng, hoàn thành các hệ thống của chính sách luật và liên quan đến việc bảo tồn sinh học ở chung, việc bảo quản các biển sinh học, đặc biệt chú trọng đến toàn cầu cơ chế và những khu vực mà các hiệp ước quốc tế và các diễn đàn đang quan tâm. Bởi 2030, nó đã phát triển thành công một sự bùng nổ trong biển ngành công nghiệp theo thứ tự ưu tiên: đi và dịch vụ thủy; biển kinh tế; Khai thác dầu khí và biển khác khoáng tài nguyên thủy và điệp; ven biển công nghiệp; tái tạo năng lượng và biển mới ngành công nghiệp. Chúng ta có thể thấy, các ngành kinh tế sử dụng quá nhiều nguồn lực và giảm sự ưu tiên cấp được thay thế bằng kinh tế sử dụng tài Nguyên của Ngành du Lịch, và biển chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022…

chủ đề ngày đại dương thế giới năm 2022

Để kỷ niệm Ngày đại Dương thế Giới và vùng biển và Đảo tuần, Việt nam trong 2022, Bộ tài Nguyên thiên Nhiên và môi trường dự kiến sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân Phú Yên các kỷ niệm của đại Dương thế Giới Ngày và Đảo tuần Việt nam 2022. Các sự kiện như một phản ứng để lề như nó có ý nghĩa: diễn đàn phát triển của biển nền kinh tế tại Việt nam 2022; cộng đồng triển lãm về chủ đề của Thiên nhiên bảo Tồn sinh học, Đảo, Biển, cây trồng; kết hợp cảnh và bảo vệ bờ biển. Đặc biệt, các diễn đàn phát triển của biển nền kinh tế của Việt nam tổ chức tại bitopia trung Tâm hội Nghị thành phố Tuy Hòa Phú Yên, có sự tham gia cuộc thảo luận về các vấn đề: việc xây dựng của Việt nam, nội lực của biển khoa học và công nghệ phát triển của gió, hài hòa hợp đa ngành phát triển của nông nghiệp bền vững biển và Việt nam… Bộ của các ngành công nghiệp, Tu, các cơ quan địa phương, nghiên cứu các công ty, các doanh nghiệp. Các hoạt động sẽ thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực từ tất cả các cấp, các ngành địa phương của tổ chức, kinh doanh và xã hội; Tạo điều kiện cho tất cả các tổ chức và cá nhân của cộng đồng làm cho đúng và nghĩa vụ để tham gia trong việc bảo vệ môi trường qua một cụ thể và chức năng thực tế.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *